Indkaldelse til generalforsamling den 24-2-2016

Generalforsamling
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 i foreningens lokaler. Ingen skydning denne aften.
 
Dagsorden
 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand. Nuværende formand ønsker ikke genvalg

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – 2 ønsker genvalg

9. Valg af 1 suppleant – 1 ønsker genvalg

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Evt

 

150 års jubilæum

Jægerspris Skytteforenings 150 års jubilæum blev fejret med maner lørdag den 13.-9.-2014.
Festen blev afholdt på Jægerspris Slot i et stort telt. Der blev afholdt en del taler for jubilaren – se billederne nedenunder. Foreningen fik blomster, vin og pengegaver. Det takker vi for.
Gæsterne fik serveret Canapeer fra Fru Bonde i Slangerup, fadøl, vin og sodavand. Desuden kunne alle medlemmer få deres eksemplar af Jubilæums-bogen. Var du ikke til stede ved festen, kan du afhente din bog i foreningens klublokale onsdage fra kl. 18 – 21.30.