Pistolterrænstævne i Igelsø 15. april

Vi var 3 fra klubben. Mødtes til kælderen til opvarming og wienerbrød. Kørte samlet til Igelsø grusgrav. Super dag med mange forskellige mål på afstande fra 20 til 50 meter. Nogle i bevægelse og nogle der kun var fremme i 2 sekunder. Lars gjorde det fremragende og blev nummer 3 i hans klasse.
Vi glæder os allerede til næste stævne 🙂

Claus Andersen stopper som træner

Claus Andersen har pr dags dato d. 22/11/2017 valgt at trække sig som træner i
​børneafd. Det efterlader børneafd. uden en fast træner og bestyrelsen har derfor
​indtil videre indført et medlems stop i børneafd. Det betyder at vi ikke optager nye medlemmer, de børn som allerede er medlemmer forsætter som de plejer med at skyde fra kl 18:00 til 20:00

Referat fra bestyrelsesmøde d. 04/04/2016

Tilstede: John, Claus, Peter, Lars, Kenneth
Afbud: Kirsten, Leif, Johan
Referat af Lars

Valg afkasserer – Claus Weidick blev valgt som kasserer

Oprykning af suppleant – Kenneth rykker op i bestyrelsen

åbning af 15m banen, efter D13/4 2016?

  • Bestyrelsen bliver enige om at lukke af for vintersæson D13/04/2016
  • 15m banen er lukket efter D13/04/2016(gælder kun riffel kal .22)
  • 15m Pistol har stadig åben til og med uge 24 2016 fra kl 20:00
  • Vintersæson starter igen 1 Onsdag i Oktober 2016

Information hænges op i klubben.og lægges op på hjemmesiden.

Idrætsmøde DGI – Peter berettede om mødet.

Eventuelt

Referat af Bestyrelsesmøde den 7. marts 2016

Lars Weidick blev valgt til næstformand.

Ny mand i bestyrelsen: Johan Brodersen blev valgt som ansvarlig for indkøber af ammunition og andet.

Leif Jorsø trækker sig med omgående virkning som instruktør på 15 m banen.

Kirsten Petersen trækker sig som instruktør på 15 m banen efter den 13.-4.-2016

Renovering af 15 m banen udskydes. Formanden påtager sig ansvaret for det videre forløb.

Formanden orienterede om et møde med Frederikssund Kommune vedr. udvikling af idrætsområdet.

Der afholdes klubmesterskaber den 13.-4.-2016

Der er lukket for skydning onsdag den 23.-3.-2016

Bestyrelsen.

Kontingentstigning

Bemærk!
Det er på generalforsamlingen besluttet, at der pr. 1. Oktober 2016 sker en kontingentstigning til henholdsvis 300kr for børn og pensionister og 600kr for voksne. Der vil blive indført en form for familierabat.