Claus Andersen stopper som træner

Claus Andersen har pr dags dato d. 22/11/2017 valgt at trække sig som træner i
​børneafd. Det efterlader børneafd. uden en fast træner og bestyrelsen har derfor
​indtil videre indført et medlems stop i børneafd. Det betyder at vi ikke optager nye medlemmer, de børn som allerede er medlemmer forsætter som de plejer med at skyde fra kl 18:00 til 20:00

Referat fra bestyrelsesmøde d. 04/04/2016

Tilstede: John, Claus, Peter, Lars, Kenneth
Afbud: Kirsten, Leif, Johan
Referat af Lars

Valg afkasserer – Claus Weidick blev valgt som kasserer

Oprykning af suppleant – Kenneth rykker op i bestyrelsen

åbning af 15m banen, efter D13/4 2016?

  • Bestyrelsen bliver enige om at lukke af for vintersæson D13/04/2016
  • 15m banen er lukket efter D13/04/2016(gælder kun riffel kal .22)
  • 15m Pistol har stadig åben til og med uge 24 2016 fra kl 20:00
  • Vintersæson starter igen 1 Onsdag i Oktober 2016

Information hænges op i klubben.og lægges op på hjemmesiden.

Idrætsmøde DGI – Peter berettede om mødet.

Eventuelt

Referat af Bestyrelsesmøde den 7. marts 2016

Lars Weidick blev valgt til næstformand.

Ny mand i bestyrelsen: Johan Brodersen blev valgt som ansvarlig for indkøber af ammunition og andet.

Leif Jorsø trækker sig med omgående virkning som instruktør på 15 m banen.

Kirsten Petersen trækker sig som instruktør på 15 m banen efter den 13.-4.-2016

Renovering af 15 m banen udskydes. Formanden påtager sig ansvaret for det videre forløb.

Formanden orienterede om et møde med Frederikssund Kommune vedr. udvikling af idrætsområdet.

Der afholdes klubmesterskaber den 13.-4.-2016

Der er lukket for skydning onsdag den 23.-3.-2016

Bestyrelsen.