Indkaldelse til generalforsamling den 17-11-2021

Generalforsamling
Onsdag den 17. november 2021 kl. 19.00 i foreningens lokaler. Ingen skydning denne aften.
 
Dagsorden
 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand. Nuværende formand ønsker genvalg

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – 2 ønsker genvalg

9. Valg af 1 suppleant – 1 ønsker genvalg

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Evt

 

Skriv en kommentar