Indkaldelse til generalforsamling den 30-03-2022

Generalforsamling
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 20.00 i foreningens lokaler.
 
Dagsorden
 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – 3 ønsker genvalg

8. Valg af 1 suppleant – 1 ønsker genvalg

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Evt

 

Skriv en kommentar