Referat af Bestyrelsesmøde den 7. marts 2016

Lars Weidick blev valgt til næstformand.

Ny mand i bestyrelsen: Johan Brodersen blev valgt som ansvarlig for indkøber af ammunition og andet.

Leif Jorsø trækker sig med omgående virkning som instruktør på 15 m banen.

Kirsten Petersen trækker sig som instruktør på 15 m banen efter den 13.-4.-2016

Renovering af 15 m banen udskydes. Formanden påtager sig ansvaret for det videre forløb.

Formanden orienterede om et møde med Frederikssund Kommune vedr. udvikling af idrætsområdet.

Der afholdes klubmesterskaber den 13.-4.-2016

Der er lukket for skydning onsdag den 23.-3.-2016

Bestyrelsen.

Skriv en kommentar