Terrænskydning

Til aftenens generalforsamling blev der fremsat forslag om at træne terrænskydning, med henblik på at deltage i konkurrencer i 2022.
 
Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne og planen er at vi starter træningen på søndag d. 21/11 kl. 10.00-11.00, altså efter normal søndagstræning.
 
Foreningen råder over et antal terrænskiver, dem vil vi fragte til Hanebjerg, så vi kan træne på den slags skiver, som er relevante i konkurrenceøjemed.
 

Der er oprettet en facebookgruppe til koordinering, kommunikation og konkurrencekalender, som du kan finde her: www.facebook.com/groups/jgprt/

Indkaldelse til generalforsamling den 17-11-2021

Generalforsamling
Onsdag den 17. november 2021 kl. 19.00 i foreningens lokaler. Ingen skydning denne aften.
 
Dagsorden
 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand. Nuværende formand ønsker genvalg

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – 2 ønsker genvalg

9. Valg af 1 suppleant – 1 ønsker genvalg

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Evt

 

Kontingent opkrævning

Der er en kontigent opkrævning på vej til alle. Hvis du ikke har modtaget den indenfor de næste par uger, så kontakt kasseren på skytten1864@live.dk.

Kontingentet er som altid på kr 600,- for voksne og 300,- for børn/pensionister og kan indbetales på vores konto i Nordea Frederikssund, reg.nr.: 2403, kontonr.: 4855 607 323

Sommerferie tider

Der er sommerferie i kælderen fra 17/4 til 6/10 2021. Skydning i kælderen starter igen onsdag den 6. oktober kl 18:00.

200 m banen er åben og har været det næsten hele tiden. Tilsvarende er der forsat skydning hver søndag kl 9.00 på Hanebjerg (25m pistolbane). Bemærk – kun for medlemmer med egen pistol, ammunition og høreværn. Hanebjerg kan dog være aflyst grundet andre arrangementer, så hold øje med hanebjerg-skyttecenter.dk. 

Al henvendelse kan ske via hjemmesiden (mail) eller ude på 200 meter banen.

Al skydning indstillet

Grundet Coronavirus så er al pistol skydning indstillet, foreløbigt indtil 6. Januar. Hold øje med myndighedernes anbefalinger samt hanebjergs hjemmeside.

BEMÆRK: Der er stadig åbent for våbeneftersyn i kælderen onsdag den 9/12 samt onsdag den 16/12

Du er velkommen til at kontakte klubben hvis du ønsker mere information

Juleferie

Så er det snart jul. Sidste skydning i kælderen inden ferien er onsdag den 23. december. 

Vi starter igen onsdag den 6. januar

 

God jul